Pitanje: Pročitao sam negde da kad čovek koristi seksualnu energiju, on istovremeno troši određenu količinu duhovne energije. Da li je to tačno? Ako je tako, šta čovek da učini ako želi da vodi duhovni život?

Šri Činmoj: To što si pročitao apsolutno je tačno. Životinjski ljudski život i božanski Božiji život ne idu i ne mogu da idu zajedno. Da bi dostigao najvišu Istinu, tragaocu je potrebno potpuno pročišćenje i preobražaj nižeg vitala. Ako čovek želi da ima pravu radost, večnu radost, on mora da prevaziđe potrebu za seksom. Ako tragalac želi da bude prožet bezgraničnim Mirom, Svetlošću i Blaženstvom, on na kraju mora da prevaziđe tu fizičku potrebu. U soprotnom, transcendentalni Mir, Svetlost i Blaženstvo za njega će ostati nedostižni.

Ali, Boga ne možemo ostvariti preko noći. To nije moguće! Niko ne stiče magistraturu za jedan dan, pa čak ni za godinu. Možda će čovek morati da uči dvadeset godina da bi je stekao. A ostvarenje Boga je daleko teži predmet. Potrebne su mnoge inkarnacije težnje i duhovne discipline da bi se ostvario Bog. U svakom životu, mogućnost ostvarenja Boga zavisi i od vaše sadašnje težnje i od vašeg prethodnog duhovnog života.

Ako kažete jednom početniku da mora da se smesta odrekne nižeg vitalnog života, svog seksualnog života, on će reći: «Nemoguće! Kako da to učinim?» Kad bi on morao da to učini smesta, nikad ne bi započeo duhovni život. Međutim, polako ali sigurno, on može da napreduje prema svom Cilju. Ako pokuša da trči previše brzo, a nije za to sposoban, naprosto će pasti. Izgubiće i ono malo težnje koju je imao.

Preobražaj seksualnog života je kao odvikavanje od neke loše navike, ali je za većinu ljudi to mnogo teže i zahteva više vremena. Pretpostavimo da neko puno pije. Ako pije šest ili sedam pića dnevno, neka najpre shvati da je to nešto što će nauditi njegovom ostvarenju Boga. Potom, neka smanji piće. Ako je pio šest pića dnevno, neka sada pije pet. Nakon izvesnog vremena, neka pije četiri pića. Potom, posle još nekog vremena, neka pije tri pića. Neka postepeno smanji svoju želju za alkoholom.

U našem običnom ljudskom životu mi imamo mnogo slabosti. Ako pokušamo da ih pobedimo sve odjednom, telo će se tome odupreti i slomiti. Telo će se pobuniti i mi ćemo se raspasti u parčiće. Da bismo polako ali sigurno pobedili svoje želje, moramo da imamo pravu unutrašnju volju, volju duše. Snagom svoje težnje, moramo da postepeno umanjimo našu potrebu za seksom. Tada će nastati borba između težnje i grube fizičke želje, pa će se naša priroda postepeno pročistiti. Mi moramo da trčimo prema Svetlosti pomoću našeg unutrašnjeg vapaja. Tada ćemo videti da je razlika između uživanja i radosti velika. Nakon uživanja, uvek sledi osujećenje, a za osujećenjem neizbežno sledi uništenje. Ali, nakon radosti dolazi još više radosti, obilje radosti, i u radosti stičemo istinsko ispunjenje.

Ako čovek stupi u duhovni život i kaže: «Danas ću pobediti sve moje niže sklonosti», on naprosto zaluđuje sam sebe. Sutra će ga njegov fizički um izmučiti sumnjama. Njegov nečisti i okrutni vital pokušaće da ga kazni na sve načine. Biće frustritan, a u toj frustraciji ustoličiće se njegovo sopstveno uništenje. Niži vitalni život mora se potpuno preobraziti da bi došlo do ostvarenja Boga, ali ja mojim učenicima savetujem da to učine postepeno i sa iskrenom rešenošću.