Pitanje: Da li je moguće da sprečimo sebe da dajemo nečistu vitalnu ljubav i da je zamenimo čistom ljubavlju srca? Kako možemo da svesno damo čistu ljubav?

Šri Činmoj: Ne samo da je moguće, već je i apsolutno neophodno da sprečimo sebe da dajemo nečistu vitalnu ljubav. U suprotnom, moraćemo neprestano da se rvemo sa divovskim silama neznanja. Čovek mora da voli, ne da bi vezao ili posedovao svet, već da bi oslobodio i proširio sopstvenu svest i svest sveta. Ali, čovek ne sme da pokušava da nečistu vitalnu ljubav zameni čistom ljubavlju srca. On mora da pokuša da unese pročišćujuću i preobražavajuću ljubav srca u nečisti vital. Vital sam po sebi uopšte nije loš. Kad se vital stavi pod kontrolu, pročisti i preobrazi, on postaje izuzetno važan Božiji instrument.

Ti bi hteo da znaš kako možeš da svesno daješ drugima čistu ljubav. Ti možeš svesno da daješ drugima čistu ljubav ako osećaš da im, dok razgovaraš sa njima ili misliš na njih, daješ deo svoga životnog daha. A taj tvoj životni dah daješ zato što osećaš da ste ti i ostatak sveta potpuno i nerazdvojno jedno. Gde je jedinstvo, tu je čista ljubav.