Ono što ima

Njegova koncentracija dala mu je
Ono što ima: Moć.
Pomoću Moći promenio je
Mnoštvo života.

Njegova meditacija dala mu je
Ono što ima: Ljubav.
Pomoću ljubavi promenio je
Lice čovečanstva.

Njegova kontemplacija dala mu je
Ono što ima: Jedinstvo.
Pomoću tog Jedinstva postao je čovek
Zaljubljenik Božanski.
Pomoću Jedinstva postao je Bog
Voljeni Svevišnji.