Pitanje: Da li je potrebno da se čovek izoluje i odbaci čovečanstvo da bi meditirao?

Sri Chinmoy: Onaj ko meditira, trebalo bi da deluje kao božanski junak među ljudima. Čovečanstvo je nerazdvojni deo Boga. Kako ćemo dosegnuti božanstvenost odbacivanjem čovečanstva? Moramo da prihvatimo svet ovakav kakav je sada, Ako ne prihvatimo neku stvar, kako ćemo je preobraziti? Ako grnčar ne dodirne grumen gline, kako će ga oblikovati u lonac? Svet oko nas nije savršen, ali nismo savršeni ni mi. Savršeno savršenstvo nije se još rodilo. Moramo da znamo da je čovečanstvo danas daleko, daleko od savršenstva. Ali, i mi takođe pripadamo tom čovečanstvu. Kako da odbacimo našu braću i sestre, koji su kao delovi našeg tela? Ja ne mogu da odbacim moju ruku. To nije moguće. Slično tome, kad meditiramo duševno, posvećeno, moramo da prihvatimo čovečanstvo kao potpuno svoje. Moramo da ga povedemo sa sobom. Ako smo u mogućnosti da inspirišemo druge, ako smo korak ispred, tad imamo priliku da služimo božanstvenosti u onima koji nas slede.

Zato ne smemo da odemo u himalajske pećine. Moramo da se suočimo sa svetom sada i ovde. Moramo da preobrazimo lice sveta uz pomoć naše posvećenosti božanstvenosti u čovečanstvu. Meditacija nije bekstvo. Meditacija je prihvatanje života da bi se on preobrazio radi najvišeg ispoljavanja božanske Istine ovde, na Zemlji.