320

Koncentracija nam omogućuje da opažamo. Meditacija nas čini prijemčivim. Kontemplacija nas čini intuitivnim.