320

Koncentracija nam omogućuje da opažamo.

Meditacija nas čini prijemčivim.

Kontemplacija nas čini intuitivnim.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw