Pitanje: Kakav je odnos između tišine i delovanja?

Šri Činmoj:: Postoje dve vrste tišine. Jedna tišina je dinamička; druga je statička. Statičku tišinu nalazimo u dubokoj meditaciji, koja predstavlja pripremu. Dinamičku tišinu nalazimo u delovanju, koje predstavlja ispoljavanje. Unutrašnja tišina nas vodi i prosvetljuje. Spoljašnja tišina nas pokazuje i ispoljava. Molitva, meditacija, koncentracija i kontemplacija predstavljaju unutrašnju tišinu. Posvećenost, služenje i delovanje su spoljašnja tišina. Posvetite se; ispunite Božiju Volju – ali tek pošto ste saznali šta je Božija Volja. Božiju Volju možete da saznate jedino upražnjavanjem unutrašnje tišine. U suprotnom, ako pokušate da pomognete čovečanstvu na sopstveni način, mislićete da služite Bogu, ali ćete u stvari jedino veličati svoj ego. Vi kažete: „Učinio sam ovo; učinio sam ono“. Ali, važno je sledeće: da li vas je Bog nadahnuo? Da li vas je Bog ovlastio? Ako Bog nije nadahnuo vaša dela, onda ih je nadahnuo vaš ego. U tom slučaju će služenje koje nudite svetu biti puno tame i nesavršenstva.