Pitanje: Ako čovek, kad je nezadovoljan svetom, beži od sveta i traži više nivoe postojanja, kako će čovečanstvo ikad uspostaviti mir i sreću na Zemlji?

Šri Činmoj: Ovaj svet je čisto nesavršenstvo. Život stoji kao ogromno pitanje. Zlo se može videti svuda. Postoje problemi sa kojima se suočavamo svakodnevno. Štaviše, što je čovek duhovno napredniji, to više pati usled današnjeg stanja sveta. On vidi bolest, on oseća bolest: ali, nema odgovarajući lek. Čak i da ima lek, on nije dovoljan da izleči sve zemaljske bolesti. Zato on često oseća da će ta borba biti beskorisna, pa zato kreće lakšim putem, putem bekstva u Blaženstvo viših nivoa.

Ali, to nipošto nije slučaj sa božanskim ratnikom. On će se boriti dok ne izvojuje pobedu. Šta podrazumevamo pod njegovom «pobedom»? To je uspostavljanje Carstva Božijeg ovde na zemlji, a ne samo u nekom višem svetu. Pošto on zna da je Božansko sveprisutno, on nastoji da ga pokaže u svakodnevnom životu. Ako nismo zadovoljni svetom ovakvim kakav je, to nije razlog da ga napustimo. Naprotiv, trebalo bi da pokušamo da ga izmenimo – fizički, intelektualno ili duhovno – zavisno od nivoa našeg razvoja i naših sposobnosti.

Bog je savršeno Savršenstvo. To Savršenstvo se može postići samo ako se nerazdvojno sjedine duh i materija, spoljašnji i unutrašnji život.

Neki ljudi žele jedino da meditiraju. Oni ne žele ništa da da daju svetu. Stekli su određeno unutrašnje bogatstvo, ali se plaše da će ih, čim pokušaju da ga ponude neznalačkom svetu, svet pogrešno razumeti ili zloupotrebiti. Zato se ponašaju kao tvrdice. To je sebičnost. A opet, neki hoće da daju, ali neće da meditiraju. To je glupost. Ako ne meditiramo, ako ne posedujemo nešto, šta ćemo onda dati? Ima mnogo ljudi na ovom svetu koji su spremni da daju, ali šta oni imaju? Zato moramo da odigramo našu ulogu. Najpre moramo da nešto postignemo; potom bi trebalo da dajemo. Na taj način možemo da udovoljimo Bogu i ispunimo čovečanstvo.