Pitanje: Da li osećaš da nacionalne granice i političke dogme dele ljudska bića na razne tabore, stvarajući neduhovno okruženje i čineći mir nedostižnim, za pojedinca kao i za narode?

Šri Činmoj: Ja snažno osećam da nacionalne granice i dogme zaista ometaju rast naše ljudske svesti koja se razvija. Ali, uzdizanje uma i duha pojedinca mora da prethodi buđenju naših društvenih institucija kao što su crkve i vlade. Duhovna i mentalna elita je ta koja može da ubrizga svoju prosvetljujuću svetlost u mase. Kao što znamo, politika institucija i država obično predstavlja otelovljenje opšte svesti. Na tu politiku u znatnoj meri mogu da utiču prosvetljeni pojedinci. Posebno Majci Indiji nikad nije nedostajalo takvih prosvetljenih duša, kao što joj ne nedostaje ni danas.

Jedino je stvar vremena kada će samo Vreme stvoriti prolaz da duhovna svest prožme pojedinca i njegovo društvo. Što se nas tiče, ulagaćemo svesne duhovne napore da bi više sile odozgo mogle da se spuste i dodirnu same dubine naših srca koja tragaju. Kad se to desi, neće više biti jaza koji sada postoji između naše težnje i njenog ispunjenja u društvu.