Idi i pitaj

Oče, šta je to greh?
„Kćeri, zaista ne znam.
Idi i pitaj hrišćanski um.“

Oče, šta je spasenje?
„Kćeri, zaista ne znam.
Idi i pitaj hrišćansku dušu.“

Oče, šta je ropstvo?
„Kćeri, zaista ne znam.
Idi i pitaj induski um.“

Oče, šta je oslobođenje?
„Kćeri, zaista ne znam.
Idi i pitaj indusku dušu.“