Bog je još uvek moj gazda

Tamo, ti bi htela
Da ti pomognem.
Zato si
Došla k meni.
Avaj,
Ti imaš više slobode
Od mene:
Ja nemam nikakvu slobodu.
Bog je još uvek moj gazda.

Neznanje, ti bi htelo
Da ti služim.
Zato si
Došlo k meni.
Avaj,
Kažem ti moju jedinu tajnu:
Ja nemam nikakvu slobodu.
Bog je još uvek moj gazda.