239

Moja zemaljska volja uvek ima početak i kraj. Moja nebeska volja nema početka ni kraja. Ona je uvek bila i uvek će biti ista. Moja volja je prebivalište istine Večnosti, sagrađena na steni Božije Vizije u Stvarnosti i Božije Stvarnosti u Viziji.