II — Volja

Volja i snaga volje

Volja sam ja sam. Volja je moje Ja. Moja volja je apsolutno Božija i jedino Božija.

Kakva je moja unutrašnja volja u svetu ostvarenja, takva je i moja spoljašnja volja u svetu ispoljavanja.

Za sumnju moga uma, ništa nije stvarno. Za volju moga srca, sve je stvarno. Pobeda nad mojom sumnjom za mene znači rast u dah moje volje.

Ne plašim se mojih osećanja i frustracija. Moja osećanja i frustracije žive u mojoj volji predanoj Bogu i uvek će se radovati u Božijoj nepokolebljivoj Volji.

Kad moja unutrašnja volja okrepi moje spoljašnje postojanje, sve moje neodređene nevolje i okrutni bolovi nestaće u dim.

Sumnja želi da zaslepi moj um.
Strah želi da ubije moje srce.
Neznanje želi da zakloni moju dušu.

Težnja želi da prosvetli moj život.
Predaja želi da ispuni moj život.
Volja želi da obesmrti moj život.