226

Kako pobediti brigu? Namerno je ignorišite. Budite sigurni da i briga ima svoj ponos. Ona će potpuno ignorisati vas. Osetiće da joj je ispod časti da vam dolazi i nudi vam sve svoje probleme i odgovornosti..