225

Kako pobediti bes? Osetite da je neophodno da usavršite sebe. Kad bes bude hteo da uđe u vas, recite: „Jako mi je žao. Ja jedem samo jednu vrstu hrane. Ime moje hrane je Mir. Neću moći da te svarim. Ako te ikad pojedem, biću uništen iznutra i spolja. Neću da budem uništen. Imam da uradim tako mnogo za božansko u meni i čovečanstvo oko mene. O, besu, kucaš na pogrešna vrata“.