226

Kako pobediti brigu?

Namerno je ignorišite.

Budite sigurni da i briga ima svoj ponos.

Ona će potpuno ignorisati vas.

Osetiće da joj je ispod časti da vam dolazi i nudi vam sve svoje probleme i odgovornosti..

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw