Jedan čovek i jedna žena mogu da spasu svet

Jedan čovek može da spase svet.
Ko je taj čovek?
Taj čovek je čovek Samilosti.

Jedna žena može da spase svet.
Ko je ta žena?
Ta žena je žena Savršenstva.

Gde
Čovek Samilosti živi?
On živi u boravištu
Božijeg transcendentalnog Ponosa.

Gde
Žena Savršenstva živi?
Ona živi u boravištu
Božije večne Zahvalnosti.