208

Težnja je prvi korak ka Bogu.
Predaja je poslednji korak ka Bogu.
Između su samo tri koraka:
Iskrenost uma
Čistota srca
I
Poniznost života.