Jedan čovek i jedna žena mogu da spasu svet

```

Jedan čovek može da spase svet.

Ko je taj čovek?

Taj čovek je čovek Samilosti.

Jedna žena može da spase svet.

Ko je ta žena?

Ta žena je žena Savršenstva.

Gde

Čovek Samilosti živi?

On živi u boravištu

Božijeg transcendentalnog Ponosa.

Gde

Žena Savršenstva živi?

Ona živi u boravištu

Božije večne Zahvalnosti. ```

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw