19

Čovek, telesna svest puna želja - jedini je zid koji stoji između ljudskog najdubljeg vapaja i najmoćnije Božije Samilosti.