20

Jogi nije u telu. On nije od tela. Ali, on je za telo – za preobražaj tela i za usavršavanje tela.