18

Pre ostvarenja, samim svojm postojanjem na zemlji telo nesvesno pomaže duši. Nakon ostvarenja, telo služi duši, i to ne samo svesno, već i bezuslovno.