Pitanje: Kad imam problema, izgleda mi da u stvari ne mogu da ih rešim. Čak ni moji prijatelji i roditelji ne znaju uvek šta je najbolje.

Šri Činmoj: Postoji neko ko zna šta je najbolje za tebe, a to je Svevišnji. Svevišnji nije mentalna halucinacija. Ti ćeš moći da Ga vidiš, moći ćeš da razgovaraš sa Njim, moći ćeš da obeduješ sa Njim. On nije samo tvoj Otac, već i tvoj večni Drug. Moraš da Njemu prepustiš odgovornost za sebe. Ako osećaš da te tvoja porodica ili prijatelji ne usmeravaju pravilno, onda je prvo što bi trebalo da uradiš da i njih položiš pred Stopala Svevišnjeg. Svaki put kada te napadne neki problem, umesto da pokušavaš da ga rešiš sam svojom ograničenom sposobnošću ili mudrošću, molim te da ga ponudiš Svevišnjem.

Njegove Oči vide bolje od naših. Njegove Uši čuju brže od naših ljudskih ušiju. Mi govorimo ljudskim bićima koja nemaju vremena da nas saslušaju; ona imaju tako mnogo stvari da učine u spoljašnjem svetu. Ali, mi veoma često zaboravljamo da postoji neko drugi ko gori od želje da sluša. Svevišnji uvek gori od želje da nas sasluša, ali Mu se mi ne obraćamo. Ponekad mi govorimo našem sopstvenom umu, našem sopstvenom nezadovoljnom vitalu, ali retko pokušavamo da govorimo našem unutrašnjem biću. Ako otkrijemo tajnu kako da govorimo našem unutrašnjem biću, rešićemo sve naše probleme i otkriti pravi smisao ljudskog postojanja. To ljudsko postojanje je zlatna prilika koju nam je podario Svevišnji. Mi kažemo da nemamo prilika, ali to je obična laž. Svevišnji nam je dao priliku, ali mi tu priliku ne koristimo.