155

Depresija je najdelotvorniji osmeh loših sila. Kad joj dopustimo da uđe u nas, depresija nastoji da zdrobi snagu i radost naše životne sile.