155

Depresija je najdelotvorniji osmeh loših sila. Kad joj dopustimo da uđe u nas, depresija nastoji da zdrobi snagu i radost naše životne sile.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw