Pitanje: Guru, mogu li da pitam o iskustvu Arđune i Krišne u priči koju si upravo ispričao? Da li je jedinstvo Arđune sa Krišnom bilo toliko da kad je balon plave boje i Krišna kaže: „Ne, zelen je,“ Arđunine fizičke oči ga isto vide kao zelenog? On se nije samo složio sa time; on nije tek rekao: „Da, u pravu si.“ On je bukvalno to video kao drugu boju. Da li je on imao tu vrstu jedinstva?

Šri Činmoj: On je bukvalno video kao tu boju. Kao prvo, on nije hteo ni da kaže šta je video. Ali, čak i da je rekao da je predmet druge boje, kada bi Šri Krišna naznačio određenu boju, Arđuna bi odmah video da je to prava boja, a da je on pogrešio. Ako bi ga Šri Krišna pitao za boju, on bi možda video jednu boju, ili bi rekao: „Molim te, reci mi koja je to boja.“ On bi molio Šri Krišnu da mu kaže koja je boja u pitanju. Zatim bi mu Šri Krišna rekao i on bi odmah video da je to ta boja. Njegove fizičke oči bi videle na taj način.

Ako bi u početku rekao neku drugu boju, a zatim Šri Krišna nešto sasvim drugo, Arđuna bi pogledao i video da je to ista boja koju je Šri Krišna video. Njegovo jedinstvo sa Šri Krišnom je bilo takvo da je uvek video istu boju koju je video i Šri Krišna. U slučaju drugih nije bilo jedinstva, tako da je prva boja koju su videli bila postojana u njihovom umu. Oni bi govorili: „Ovo je ta boja, ovo je ta boja.“

Veoma lepo pitanje!