Pitanje: Guru, da li je Arđuna ostvario Boga u toj inkarnaciji?

Šri Činmoj: Definitivno je ostvario Boga.

Pitanje: Kroz jedinstvo sa Šri Krišnom ili kroz duhovnu praksu?

Šri Činmoj: On je obavljao i duhovnu praksu – puno, puno, godinama i godinama. I ne samo u toj inakarnaciji; počeo je i pre te inkarnacije. Ali, u toj inkarnaciji je Arđuna dobio neizmernu Milost, jer je Šri Krišna ušao u njegov život. Mahabarata nije početak našeg indijskog postanja, naše indijske civilizacije. Zato je Šri Krišna rekao da je bio ovo, da je bio ono. Mnogo pre te inkarnacije, u svojoj prethodnoj inkarnaciji Šri Krišna je bio Sunce, bio je Mesec.

U toj inkarnaciji je Arđuna ostvario Boga. A opet, ostvarenje, na sreću ili nesreću nije statično. Od tog ostvarenja je krenuo dalje ka mnogo, mnogo višim ostvarenjima. Kao što kažem, biti u podnožju drveta ostvarenja je veliko postignuće. Mnogi ljudi su milionima ili milijardama milja daleko od drveta. Neki ljudi koji su na ivici ostvarenja Boga, su udaljeni samo jednu, dve, tri ili dvadeset, ili čak stotinu milja. Sa druge strane, neko može da dođe i da sedi u podnožju drveta ko zna koliko godina – možda dve ili tri stotine godina. Oni se boje uspona, ili se za njih Milost još nije spustila da bi se uspeli uz drvo. Drugi se popnu, i u mnogim slučajevima ne žele da se vrate. Oni obećavaju da će se vratiti, ali se ne vraćaju.

U drugu ruku, postoji onaj ko je postao sve, za čitav svet. Pošto što se popne, on će postati samo drvo. To je Avatar. Bog želi da on postane celo drvo – stablo, lišće, cvetovi i plodovi. Drugi, kao što su jogiji ili sveci, dodirnu drvo, ili krenu malo na više i zatim stanu. Ali, kada neko treba da postane Avatar, on mora da postane sve, ne samo drvo, već i bezbrojno lišće, cveće, plodovi, miris – sve. U jednom trenutku on treba da igra ulogu sićušnog lista, jednog među tako mnogo listova. Jedan njegov deo igra ulogu lista, ali drugi delovi postanu deblo, koje je ogromno, ili grane. Avatar sve mora da radi, sve.

Pitanje: Šta Arđuna radi sada Guru?

Šri Činmoj: On je ušao u proces evolucije. Duša je uzela još nekoliko inkarnacija. Gospod Krišna mu je dao celu svoju Božanstvenost, i on je postao potpuno sjedinjen sa Svešću Krišne. Svest Krišne je sveprožimajuća, ali zato što je Krišna poznat kao Gospod, on je ostao Gospod. A opet, time što je postao jedno sa Svešću Krišne, Arđuna obavlja beskonačne stvari za Gospoda Krišnu, baš kao što Krišna obavlja beskrajne stvari za čovečanstvo kroz Arđunu.

Pitanje: Da li je Arđuna bio poznat u nekoj od svojih drugih inkarnacija dok je dalje napredovao?

Šri Činmoj: Bio je poznat, veoma poznat. Arđuna se inkarnirao u mnoge svetske poznate ličnosti.

Pitanje: Ali ne kao svetski poznata duhovna ličnost?

Šri Činmoj: Ne kao duhovna ličnost, već mnoge dobre ličnosti. Inkarnirao se u mnoge svetske ličnosti u pozitivnom smislu, ne u nebožanskom smislu. Gospod Krišna i Arđuna su održali svoju Božanstvenost. Održali su je.