Pitanje: Da li se ikakva promena odigrava u telu kada božanske sile uđu u fizičko?

Šri Činmoj: Naravno. To se desilo mnogo puta. Kada veoma visoka duhovna sila, dinamička sila, ulazi u mene, vidim da otelovljujem stotine i hiljade lavova. Kada beskrajni Mir uđe u mene, vidim Pacifik. Ako dečija sila, koja je veoma slatka i lepa, uđe u mene, vidim sebe kao dete od pet ili šest godina. Mnogi ljudi su me videli kao malo dete kada su meditirali sa mnom. A kada sila uđe u mene i želi da prikaže moju svest kao svest drevnog vedskog proroka, tada vidim sebe kakav sam bio pre mnogo inkarnacija. Vidim sebe u džungli sa dugom bradom, brkovima i dugom kosom.

Ne želim da kažem da je jedna svest bolja od druge. U jednom trenutku vidim vedsku svest, u sledećem trenutku vidim svest malog deteta od četiri ili pet godina. Nije to da ne mogu da održim sopstvenu svest; samo to nije potrebno. Neko možda dobija inspiraciju od prve svesti a neko od druge.

Neću reći da vidim ove promene svesti u mom suptilnom telu i neću reći da su one u mom grubom fizičkom telu. Ali deo fizičkog prima silu i preobražava je na razne načine. Ovde preobražaj ne znači prosvetljenje i savršenstvo, već prelazak iz jednog oblika u drugi.

Telo se menja i ja to vidim svojim očima. Snažne sile ga moraju izmeniti. Ponekad kada se sila veoma snažno spusti i ja ne želim da kontrolišem tu silu, moj nos i vilica se tresu, tada ne ulazim u neko dramatično izvođenje. Ako nešto držite pod slavinom i pustite vodu na njega na određeni način, možda će se tresti pod pritiskom. Ali, ako to čvršće držite, neće se tresti. Svetlost se najsnažnije spušta i ja je puštam da teče slobodno.

I da se vratim na tvoje pitanje, fizičko se definitvno menja. Sadašnja fizička visina se može promeniti. Drugi to neće moći da izmere, ali duhovni Učitelji će moći. To nije obmana; dešava se u suptilnom obliku. Tako da nećete moći da vidite promenu visine vašim ljudskim očima.