Pitanje: Da li voda zaista ima svest ili samo predstavlja svest?

_Šri Činmoj: Voda predstavlja svest i voda otelovljuje svest. Ako je neko veoma napredan, visoko razvijeni tragalac, da ne govorimo o velikim Učiteljima, tada će videti i osetiti da voda otelovljuje svest. Kada se životna energija shvati kao neodvojiva od vode, tada voda predstavlja svest. Svest je veza između Neba i Zemlje, između konačnog i beskonačnog. I može imati razne oblike. Voda predstavlja svest za one koji još nisu otkrili jedinstvo između konačnog života i beskonačnog Života. Oni osećaju da postoji veliki jaz između konačnog i Beskonačnog. Ali ja uvek kažem da su konačno i Beskonačno jedno, na isti način na koji su kap i okean jedno. Beskrajne kapi čine okean. Ako neko zna da kap predstavlja okean, tada će osećati da jedna ili dve kapi otelovljuju sam okean.

Oni koji nisu napredni odvajaju kap od okeana, konačno od Beskonačnog. Za njih je ostvareni duhovni Učitelj koji predstavlja Svevišnjeg različita stvarnost od Svevišnjeg. Ali će ljudi koji su visoko napredni videti da onaj ko predstavlja Svevišnjeg definitivno otelovljuje Njegovu Svest. Kada je duhovni Učitelj u svojoj svakodnevnoj svesti, neki učenici možda misle da je on obično ljudsko biće. Ali, ako učenici teže, oni će osetiti da je Učitelj sve vreme predstavnik Svevišnjeg. Kada je Učitelj u svojoj ljudskoj svesti, oni će osetiti da predstavlja Boga u Njegovoj ljudskoj svesti. Neki učenici će možda osetiti da je Učitelj jedna osoba, a Bog neko sasvim drugi čak i kada je Učitelj u najvišoj božanskoj svesti. Ali, kada tragaoci razviju prijemčivost, oni ne vide nikakvu razliku između Učitelja i Boga. U jednom trenutku je Šri Krišna rekao da predstavlja Bramana. Sledećeg je rekao da je on sam Braman.