Pitanje: Može li tragalac da živi u ogromnom prostranstvu uma, ili to može samo ostvarena duša?

Šri Činmoj: Ogromno prostranstvo uma tragalac može da ima na nekoliko minuta kada je u veoma visokoj, dubokoj meditaciji. Jedino ostvarena duša može da uđe u to ogromno prostranstvo uma i ostane tamo koliko hoće. Ali, kad koristimo izraz „širenje uma“, tu zapravo grešimo. U stanju o kojem govorim nema uma; um je prevaziđen. Mi osećamo da je to što doživljavamo prostranstvo uma, dok je to zapravo prevazilaženje uma. U umu postoji oblik, postoji granica; ali kad govorimo o ogromnom prostranstvu, to je nešto van domena uma. To je ogromno prostranstvo Svetlosti, Svesti, Mira, Blaženstva.

Kad meditiramo, uvek se trudimo da prevaziđemo um. Kad hoćemo da proširimo svoju svest, svoju fizičku stvarnost, moramo da uđemo u dušu. Ali, kada se vratimo sa tog najvišeg nivoa svesti, mi pokušavamo da razumemo i izrazimo stanje u kojem smo bili uz pomoć uma. To je zbog toga što je zasad um najviši proizvod ljudskog života. Ali, pošto je um ograničen, on nikad ne može da razume i izrazi Beskrajno, neograničeno.