Pitanje: Ko je Neispoljeni?

Šri Činmoj: Ti sam si neispoljeni. To će reći, tvoje najviše Ja još uvek nije ispoljeno. Ti, koji predstavljaš Boga na Zemlji i koji si u svojoj najvišoj svesti apsolutno jedno sa Bogom, još uvek si neispoljen. Tvoje najviše zasad nije ispoljeno, ali to ne znači da će uvek ostati neispoljeno. Ne, tvoje najviše mora da se ispolji na Zemlji, jer se jedino tada može ostvariti savršeno Savršenstvo Svevišnjeg.