Pitanje: Da li se one vrste iskustava koje imaju Jogiji razlikuju od onih koje obični ljudi imaju u životu?

Šri Činmoj: Šri Aurobindo je jednom rekao da je biografija jednog duhovnog Učitelja u potpunosti zapisana iznutra. Ako napišete biografiju obične osobe, ona može imati na hiljade stranica. Ali, ako hoćete da pišete o njenom unutrašnjem životu, možda nećete moći da popunite čak ni jednu stranicu. Međutim, kada se radi o nekom duhovnom Učitelju, o njegovom unutrašnjem životu se mogu napisati stotine i stotine stranica, ali one nisu zapisane. Duhovni Učitelj, koji radi sa unutrašnjim svetom, daje i prima na stotine značajnih iskustava svakog dana. Unutrašnja iskustva jednog jogija preovlađuju u njegovom životu, dok su za običnu osobu unutrašnja iskustva veoma retka pojava.