Pitanje: Kako možemo da razlikujemo unutrašnji plač od sebičnog prohteva?

Šri Činmoj: Sebični prohtev stvara vital. Ako vital nešto zahteva, ti želiš da dobiješ to milom ili silom. Ako ti neko ne da ono što želiš, ti ćeš udariti tu osobu. Ali ako je to unutrašnji plač, nastojaćeš samo da uradiš ispravnu stvar i da udovoljiš tvom Unutrašnjem Pilotu na Njegov sopstveni način. Ali vitalni zahtev kaže, „Potrebno mi je nešto, a ako mi to ne daš, onda ću ti razbiti glavu“.