Pitanje: Guru, kako možemo da imamo duhovnu sposobnost bez duhovnog ponosa?

Šri Činmoj: Sposobnost i ponos ne moraju obavezno da idu zajedno. Ono što ti nazivaš sposobnošću, ja ću nazivati Božijom Milošću. Ako možeš da radiš sve po svojoj volji, jedino tad možeš da imaš ponos. Ali, ne možeš po svojoj volji da radiš šta god odabereš. Ako neko traži od tebe da čak ni pet minuta ne spavaš u toku dvadeset četiri časa, to verovatno nećeš moći da ispuniš. Ako neko traži od tebe da trčiš najbrže, nećeš moći to da uradiš. A ako možeš to da uradiš, oseti da je Božija Milost svaka sposobnost koju imaš.

Ako osećaš da si duhovan i daleko nadmoćniji od svog oca zato što prihvataš našu stazu a on ne, onda se samo okreni i vidi da li neko drugi ima više težnje ili dublje ubeđenje od tebe. Ali ako kažeš da si ipak više duhovan od svih drugih učenika zajedno, onda idi jedan korak dalje. Pošto sam ja vođa, onda se poredi sa mnom: „Da vidim da li je ovaj Indus stvarno bolji u duhovnosti od mene.“ Ako osećaš da si samo jedan palac niže od mene, a da ćeš me sutra stići i nadmašiti me, onda moraš da znaš da si još uvek za jednu palac niže od nekoga, a taj neko je Bog. Samo uporedi sebe sa Bogom. Tada će tvoje unutrašnje biće reći, „Pogledaj svoju sposobnost i Božiju beskrajnu Sposobnost.“

Prema tome, ako proširuješ ljudski ponos, doći će vreme kada ćeš morati da prestaneš. Dobar muzičar može da se poredi sa najvećim muzičarem, a onda će njegov ponos biti smrvljen. Dobar trkač će se porediti sa najvećim trkačem, a onda će morati da prestane da oseća ponos. Recimo da osećaš da si daleko najbolji u nečemu. Želim da kažem da će uvek biti neko treći ko će smrviti tvoj ponos.

Ali ponos takođe može da bude božanska sposobnost. Ako je neko najveći svetski bokser, pevač, duhovna ličnost ili nešto slično, odmah se poistoveti sa tom osobom i iskreno oseti svoje jedinstvo sa njom. Ako si utvrdio svoje neodvojivo jedinstvo sa njom, onda je tvoj ponos božanski ponos. Ovaj božanski ponos nikada ne može biti poražen.

Ljudski ponos je samo jedan oblik odvojenosti: Ja sam ovo, ti si ono. Ja odvajam moje postojanje od tvog; stoga sam nadmoćniji od tebe. Ali božanski ponos je jedinstvo; on postaje jedno sa sposobnostima drugih. Od jednog pojedinca ideš do celog sveta. Ako želiš da pobediš ponos na ljudski način, odmah stavljaš nekoga sa više sposobnosti ispred sebe i ta osoba će odmah slomiti sav tvoj ponos. Ako želiš da budeš ponosan na božanski način, ceo svet će biti u tebi na osnovu tvog jedinstva. Tada nećeš morati da odvajaš sposobnost drugih od tvoje sopstvene stvarnosti.