Pitanje: Molim te objasni mi razliku izmedju radosti i sreće?

Šri Činmoj: Sreća uvek sadrži neku vrstu dinamičkog kvaliteta u sebi, a u radosti može da postoji veoma sladak, blag, suptilan i umirujući kvalitet. U sreći možeš steći ekstatični pokret, i možeš da izgubiš ravnotežu. Ali kada je suptilna radost, unutrašnja radost, onda ne gubiš spoljašnju ravnotežu. Ali, ovo je samo igranje s rečima. U stvari, nema razlike izmedju sreće duše i istinske radosti. Sreća i radost su sinonimi. Ali, ako govoriš o radosti i zadovoljstvu, onda postoji razlika. Postoji velika razlika između radosti i zadovoljstva. Zadovoljstvo je uvek praćeno osujećenjem, depresijom i uništenjem. Ali, radost je rast, radost je konstruktivna snaga koja nas ispunjava. Radost je kao cvet koji cveta laticu po laticu. Bog nas je stvorio u radosti, Bog želi da boravimo u radosti i Bog želi da mi ispunimo naše posebne uloge u najvećoj radosti. Ako ostanemo u radosti, u unutrašnjoj radosti, samo tada možemo da načinimo pravi napredak.