Pitanje: Koliko je bolest određena karmom, a koliko je posledica fizičkih činilaca?

Šri Činmoj: To je veoma složena stvar. Ponekad nečija konstitucija nije snažna, bilo zbog naslednog faktora, bilo zbog slabe ishrane tokom detinjstva. Zato je ta osoba prilčno često žrtva bolesti. Ponekad pogrešne sile imaju zadovoljstvo da napadaju dušu koja teži. One znaju da ne mogu da unište tu osobu, ali mogu neograničeno dugo da odlažu njen napredak, postignuća i uspeh. Ako nas ujutru boli glava ili stomak, kako možemo da imamo najbolju meditaciju? Ako smo fizički bolesni, kako možemo da meditiramo?

Dakle kada vidimo da smo napadnuti, moramo da budemo posebno oprezni. Ako nismo svesni ili oprezni sve vreme, onda se otvaramo za pogrešne sile. U nekim slučajevima, pogrešne sile nas napadaju zato što ih negujemo. Rano ujutru izložio sam se hladnoći. Znam da ću se prehladiti. Znam da ću kroz nekoliko minuta patiti, ali ja uživam u hladnoći. Možete to da nazivate letargijom ili sklapanjem prijateljstva sa neprijateljskim silama. U ovom slučaju, kada nas napadaju neprijateljske sile, mi imamo neku vrstu izvitoperene radosti i to postaje beznadežan slučaj.

Ali, čak i ako smo obazrivi, loše sile opet mogu da nas napadnu. Stavili smo rezu na vrata, ali neprijateljske sile čak i tada pokušavaju da uđu i ukradu nam nešto. Ali, ako ostavimo vrata i prozore otvorene, imaće više prilike da nas napadnu. Ako smo pažljivi i obazrivi onda postoji manja mogućnost da neprijateljske sile napadnu.