Pitanje: Da li zakon karme vezuje dušu i čini da duša pati?

Šri Činmoj: Zakon karme zapravo ne vezuje dušu; kroz karmu duša stiče iskustva. Ako učinim nešto dobro, kao posledicu ću imati neko duboko, unutrašnje iskustvo. Ako uradim nešto loše, onda će moja svest opasti. Premda zakon karme nikada ne može da veže dušu, može da odloži ili da ubrza njeno napredovanje. Ako neko ne sledi naloge svoje duše, već stalno pravi greške i velike greške, onda se prirodno napredak duše odlaže. Tada možemo da kažemo da duša pati zbog zakona karme. Ali, u stvari, duša ne pati; već ljudsko biće, biće koje je uzelo ljudski oblik, je ono koje pati. Sa druge strane, ako osoba radi sve prema nalozima svoje duše, zakon karme je nikada neće ograničavati, jer ona će raditi samo one stvari koje su božanske. Fizičko telo, vitalna energija i um su ti koji nas primoravaju, ili podstiču da kažemo i uradimo pogrešnu stvar, nikada duša.