58.

Kada se molim, Bog traži od mene
Da zatvorim usta
I otvorim srce.
Kada meditiram, Bog vidi
Da su vrata mog srca
Širom otvorena.