57.

Moja molitva je mog uma
Budući osmeh.
Moja meditacija je Božiji
Sadašnji Osmeh.