54.

Moja molitva kaže:
„Bože, gde si?“
Moja meditacija kaže:
„Bože, gde nisi?“