54.

```

Moja molitva kaže:

„Bože, gde si?“

Moja meditacija kaže:

„Bože, gde nisi?“ ```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm