46.

Moja uzvišena meditacija govori
Mom srcu:
„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,
Da si stalno
Žalosno zarobljen?
Nije tačno, nije tačno.“