46.

```

Moja uzvišena meditacija govori

Mom srcu:

„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,

Da si stalno

Žalosno zarobljen?

Nije tačno, nije tačno.“ ```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm