37.

Moj Gospod Svevišnji
Mi je u više navrata rekao
Da neće moći
Da ceni moju meditaciju
Sve dok imam
Složeni um,
Nesigurno srce,
Neprijateljski vital
I
Nečisto telo.