36.

Tokom moje duboke meditacije,
Moja duša odseca
Bezvredne grane nesigurnosti
Sa drveta težnje mog života.