2.

Molim se
Da bih mogao da mislim
Beskrajno više
Na mog pijatelja koji teži,
Moje srce,
Nego na moje netežeće
I razočaravajuće neprijatelje:
Moje letargično telo,
Moj agresivni vital
I moj sumnjičavi um.