2.

```

Molim se

Da bih mogao da mislim

Beskrajno više

Na mog pijatelja koji teži,

Moje srce,

Nego na moje netežeće

I razočaravajuće neprijatelje:

Moje letargično telo,

Moj agresivni vital

I moj sumnjičavi um. ```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm