19.

Moja meditacija je
Moje duše
Najlepši i najmoćniji
San o ispoljenju Boga
Na Zemlji.