19.

```

Moja meditacija je

Moje duše

Najlepši i najmoćniji

San o ispoljenju Boga

Na Zemlji.

```

From:Sri Chinmoy,Moj život molitve. Moje srce meditacije, Agni Press, 1999
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/plm