13.

Molim se
Da moja nečistota
Nikada ne iskorišćava
Nebo Božjeg Oproštaja.